V prípade vašich ďalších otázok nás nezáväzne kontaktujte. 

Radi vám podáme doplňujúce informácie na vaše ďalšie otázky...

Info ohľadom dostupnosti termínov duo AXIS poskytuje 

A D R I A N A .

KONTAKT : 

 

 ADRIÁNA VATRALOVÁ / plánovanie akcií /  

mob. : + 421 944 121 403 

E-mail : duoaxis@zoznam.sk